Een verhaal van Jac Meursing

OUS BRANDSPUIT  (EN)  ROND 1930

Toen wij nog kinderen waren haadden ze in Geiten nog un handbrandspuit, en dat zat zoo,die mus men nog met de hand pompen, mor dat gung nait vanzölf. An weerStaanten stunnen 4 mannen te pompen.
Um un beetie sjars (druk) te kriegen mus er nogal stevig pompt worden, 
en er was net as nouw un vrijwillege brandweercorps, doch as die mannen mui wurden mussen er anderen invallen, ok wij hebt wel is metheulpen, 2 kwaijonges veur 1 grote kerel. 
Wanneer er braand was wur er eerst an de klok trökken, want dan wus iederain dat er braand was dat gebeurde ok 's naachts-, en wel dan 't eerst zien peerd doags of 's naachts veur de Brandspuit har kreeg door ƒ 5,- veur en dat was toendertied un hiel bedrag, want door mussen de mensen toen ± 3 doagen veur warken.
As er gien peerd veur handen was, wur de spuit trokken en schoeven deur de brandweerlui en eventueel aandere personen. Ein moal meuken wij un nogal apart geval met, 't gung tussen de melkventers Roul Eggens en Harm Eleveld, Roul Eggens was 't eerst met zien peerd op 't terrein van 't gemeentehoes, woor de brandspuit in un schuurtie achter steun, mor Harm Eleveld stoof Roul door met zien
peerd met un moordgang veurbij en har die hum teerst veur de Brandspuit.
Och, Och, Och wat un consternoatie en trammelant gaf dat, mor 't en van 't lijdtie was, Harm gung er met de Brandspuit van deur, en wij er op ous fietsies ok achteran, en de braand gung natuurlijk ok deur. 
De boerderij op 't terrein van de firma Udema steun in braand en toen wij ankwamen steun alles al in lichte laaie, totaal gien redden meer an, en braande urn en terbij heilemoal op.De boerderij steun tussen 't kantoor en heur winkel, morhie steun heur eingenluk wel wat in de weeg, de braand was aankomen zeden ze in de peerdenstal, en ofschoon wie nog kindern waren horden wie wel wat boze tongen door toen zeden, mor doar zal mor niet wieder op in goan, 'tis ok langer as 55 joar leden
, mor wat wast 't er schier van worden dat de weg was, en weur door natuurluk nait weer herbouwd, morin 't veld, Jan Udema koch toen de grote boerderij van Gerard Nijenhoes op ofbroak an de Brink. (Want die was zalf inmiddels Burgemeester worden van de gemeente Gieten, en wol hij op die stee un Borg (villa) bouwen.) Udema zien personeel braken heur aof en bouwden hum op nei weer op in 't veld, 't is de boerderij aan de Gieterveldweg, noaw eigendom van Joh. Kunst.
Toen de neie brandspuit kwam, was dat un heile veuroetgang en dat was al heil gauw noatied, en de eerste moal dat die is gebruukt is, was bij de korenbultenbraand in 't spekstoep veur thoes van de fam. Jintes, 't was un nogal betrekkelukke grote braand, mor wat mij door 't meinste van bie is bleven is, dat was, dat de verzekering van Kas Meertens oet Geiten beter oetbetoalde dan de onderling.

Tot de aander keer.

Jac. Meursing.

 


Terug