Gieten

Gieten is een van oorsprong Esdorp en gelegen in het Noord-Oosten van Drenthe op de Hondsrug. De Hondsrug is een heuvelrug die loopt van Emmen naar Groningen. Tot de gemeentelijke herindeling van 1998 was Gieten een zelfstandige gemeente. Onder de gemeente Gieten behoorden o.a. de dorpen en buurtschappen; Gieterveen, Nieuwediep, Bonnen en de Veenhof.
Gieten is samen met de gemeente Anloo, Gasselte en Rolde opgegaan in de nieuwe gemeente Aa en Hunze. Op 1 januari 2008 had de plaats Gieten ongeveer 5200 inwoners.

Iedereen is het er wel over eens dat Gieten zonder Udema niet was geworden zoals het nu is. In 1904 stichtte Waldrik Udema een kleine slachterij aan de Stationsstraat. De fabriek groeide uit tot een onderneming waar begin jaren 80 ongeveer 600 mensen hun brood verdienden. Helaas is de fabriek in 1997 gesloten. De fabriek is vervolgens gesloopt en op het terrein is de nieuwe woonwijk Goorsenaere ontstaan. Naast een straatnaambord zijn er geen tastbare herinneringen meer aan de fabriek van Udema. 

Na de herindeling is Gieten het bestuurlijk centrum van de nieuwe gemeente Aa en Hunze geworden. In 2003 is hiervoor aan de Spiekersteeg een nieuw gemeentehuis gebouwd. 


Moderne kunst voor het gemeentehuis

Gieten wordt omringd door prachtige natuurgebieden met volop wandel- en fietsgelegenheden. Natuurgebieden als het stroomdal van de Drentse Aa en de Hunze, de Staatsbossen, het Bonnerveld en de Drents - Groningse Veenkoloniën zijn zeer goed bekend. Hierdoor heeft het dorp een toeristische aantrekkingskracht.

Gieten ligt aan de kruising van de wegen N33 en N34. Door deze goede ontsluiting heeft Gieten ook een goed ontwikkeld bedrijventerrein   (de Bloemakkers) van ongeveer 22 ha   

De Nieuwe dorpsvlag

Het voormalig gemeentewapen

  

Het voormalige gemeente wapen bestond uit een opspringende Hazewindhond met een gouden halsband. Het schild is afgedekt met een gouden kroon. De Hazewindhond is ook weer terug te vinden in de nieuwe dorpsvlag van Gieten.

 
De N.H. kerk op de Brink stamt uit 1849, de toren
is in de 17e eeuw gebouwd


 
Korenmolen "de Hazewind" is gebouwd in het jaar 1833


De Brink 

 


Hotel Braams, van oorsprong een herberg uit de 17e eeuw,
op de achtergrond korenmolen "de Hazewind"


Gieten gezien vanaf de Hondsrug


De Stationsstraat

 
Het veen richting Gieterveen 


De Bonnerplas

De oude spoordijk


Zonsondergang in het Bonnerveld


Bedrijventerrein "Bloemakkers" 

 

De nieuwe toegang tot het dorp vanaf de N34

Het Veentje

Het Jonkerszandgat

Jonkersheide