Verzorgingsgebieden

Het verzorgingsgebied wordt bepaald aan de hand van een computerprogramma op de meldkamer. Op het moment dat de brandweerauto de kazerne voor een melding verlaat wordt een status (code) gegeven op de mobilofoon. Deze statussen wordt geregistreerd in het programma en hieruit wordt eens per jaar het verzorgingsgebied bepaald.
De brandweerpost die het snelste ter plaatse kan zijn gaat er vervolgens na toe. Hierbij wordt niet meer gekeken naar gemeentegrenzen. 
Op bijgaande kaart is het verzorgingsgebied van de brandweer Gieten te zien. Het blauwe vak is het verzorgingsgebied in de daguren (06:00 uur tot 18:00 uur), en in de avond en nachtelijke uren (18:00 uur tot 06:00 uur) en in het weekend van vrijdag 18:00 uur tot maandagmorgen 06:00 uur behoren de groene vakken ook tot ons verzorgingsgebied.

© Plattegrond gemeente Aa en Hunze


  Terug