WVD

De brandweer Gieten levert binnen Drenthe één van de negen parate WVD meetploegen.
Vier personen binnen onze post zijn hiervoor opgeleid en verzorgen dan ook de specialistische taak. 

Bij branden maar ook bij incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen giftige gassen of dampen vrijkomen.
Voor de veiligheid van de bevolking is het dan noodzakelijk om door middel van metingen de mogelijke gezondheidsschadelijke effecten in het effectgebied vroegtijdig te signaleren en te interpreteren.

In plaats van giftig kan de wolk ook radioactief of explosief zijn. Ook dan zijn metingen noodzakelijk om te bepalen waar de grens van het explosieve of radioactieve gebied ligt.
Het is natuurlijk van belang om in het geval van zo'n incident snel te weten hoe zo'n wolk zich verspreidt en wat de concentratie van de giftige stof in de wolk is. Hiervoor is er binnen de brandweer een aparte organisatie, de Waarschuwings- en Verkennings- Dienst (WVD), die op bepaalde plaatsen de concentratie van gevaarlijke stoffen meet, de meetresultaten interpreteert en vervolgens adviezen over de te nemen maatregelen geeft.
De WVD organisatie bestaat uit brandweermannen/vrouwen die hiervoor naast hun normale brandweeropleiding een specialistische opleiding hebben gevolgd.        

De WVD-deskundige: 
De WVD-deskundige stuurt de meetploegen aan met meetopdrachten, verzamelt en interpreteert hun meetresultaten en adviseert de ander partijen. 

De WVD-verkenners: 
De WVD-verkenners voeren de meetopdrachten in het veld uit. Voor het uitvoeren van de meetopdrachten hebben de verkenners naast hun standaard uitrusting diverse meetapparatuur en kaartmateriaal tot hun beschikking. Op basis van de meetresultaten die de omvang van het bedreigde gebied aangeven kunnen dan maatregelen worden getroffen.

Deze maatregelen kunnen bestaan uit:
Het voorlichten van de bevolking door bijvoorbeeld het laten afgaan van de sirenes, het adviseren om ramen en deuren te sluiten en een eventuele evacuatie van het bedreigde gebied.


Materiaal en middelen:

 

 • Kaartmateriaal
  Om de juiste locatie van de meetopdracht te vinden hebben we de beschikking over divers kaartmateriaal. o.a.
  - Topografische Atlas 1:25.000
  - Heg en Steg Stratenatlas Drenthe

  Ook hebben we de beschikking over een vast ingebouwde TomTom navigatie

 

 

 

 • Explosiegevaarmeter
  Met de explosiegevaarmeter worden we direct gewaarschuwd door een akoestisch-, optisch- en vibratiealarm zodra we in een gevaarlijke gasconcentratie in de lucht belanden.
 • Gasdetectiebuisjes
  Met de gasdetectiebuisjes kunnen we de (gevaarlijke) gasconcentratie in de lucht meten en identificeren.
 • R.A. Detectie apparatuur
  Met de R.A. detectie apparatuur kunnen we een radioactieve straling en/of besmetting meten. Tevens hebben we de beschikking over een persoonlijke meter.

Klik op onderstaande foto's voor een verslag van een WVD oefening.

WVD Oefening-WVD Oefening
terug