Brandweer Gieten allemaal lid van de VBV

Brandweervlag
Vlak na de oprichting van de VBV (Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers) heeft het gehele korps van de Brandweer Gieten zich als lid aangemeld. Dit was een onbetaald lidmaatschap.
De VBV wil ook in de toekomst een grote en belangrijke rol blijven spelen in het behartigen van de belangen van de brandweer vrijwilligers. Hierdoor is het helaas noodzakelijk dat er betalende leden zijn.
Omdat de de VBV onze belangen goed vertegenwoordigd, was het voor ons dan ook een logische stap dat we ons nu dan ook hebben aangemeld als betalend lid.
Als dank hiervoor hebben we de VBV vlag ontvangen.