De Bouw deel 1

01-11-2004
Op deze locatie aan de Oelenboom komt de nieuwe brandweerkazerne.

10-03-2005
Het reclame bord is geplaatst en bovenstaande bedrijven gaan aan de slag met de nieuwe kazerne.

14-03-2005
Na twee jaar van voorbereidingen zijn dan de eerste (zichtbare) werkzaamheden van start gegaan. Door een bosbouwbedrijf zijn enkele bomen neergehaald en is de bossingel verwijderd. De komende tijd zal het terrein geheel bouwrijp gemaakt worden en zal een begin gemaakt worden met de inrit naar het terrein.

18-03-2005
Er is een begin gemaakt met het afgraven van de inrit naar het terrein.

08-04-2005
Na een week van hard werken, uitmeten, uitzetten en de bekisting stellen, was het moment dat het eerste beton voor de fundering kon worden gestort.

08-05-2005
Na het storten van de vloeren is de aannemer begonnen met het stellen van de kozijnen en het lijmen van de binnenmuren. De contouren beginnen nu langzaam zichtbaar te worden.


24-05-2005
Momenteel is de installateur druk bezig met het leggen van de vele leidingen door de verdiepingsvloer. De aannemer is tegelijkertijd de bekisting aan het aanbrengen zodat daarna de betonvloer gestort kan worden.