Het Openhuis

Om ook de burgers te tonen waaraan het gemeenschapsgeld was besteed werd zaterdag 23 september een openhuis gehouden. De hoofdzaak lag bij het tonen van het gebouw maar ook werden er enkele kleine demonstraties gegeven en waren er enkele spelletjes voor de kinderen. Ook het Rode kruis (Gieten/Gasselte) was de gehele dag aanwezig. Het Rode kruis heeft in het gebouw een ruimte tot hun beschikking gekregen voor de opslag van hun materialen en gaat ook gebruik maken van de instructieruimte. De opendag werd door vele mensen bezocht en ook nu waren de opmerkingen over het gebouw weer zeer positief. Al met al kan de blusgroep Gieten, mede het zeer mooie weer, terug kijken op een zeer geslaagd weekend