Juridische disclaimer 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de webmaster en Brandweer Gieten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Foto's en teksten op de pagina's

Op alle foto's en teksten op deze internetpagina's berust copyright. De foto's en teksten zijn gemaakt door Brandweer Gieten. Foto's of teksten afkomstig van derden zijn alleen geplaatst met toestemming en bronvermelding. Wanneer men een foto of een tekst of een gedeelte hiervan wil overnemen, op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de webmaster. Zonder schriftelijke toestemming van de webmaster mag er niets worden overgenomen
Er is getracht de privacy van slachtoffers en omstanders zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster.

Artikelen

Geplaatste artikelen, brochures en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de webmaster of Brandweer Gieten, of overeen te komen met de werkelijkheid.