Prijs uitreiking opendag

18-09-2004

Tijdens de opendag op zaterdag 4 september jl. was er voor de leerlingen van de basisscholen in het verzorgingsgebied van de blusgroep Gieten een kleurwedstrijd voor de groepen 1 t/m 3 en een puzzelopdracht voor de groepen 4 t/m 8 georganiseerd.

 De animo was onder de jeugd was enorm, zeer vele tekeningen en puzzelopdrachten werden door de kinderen tijdens de opendag ingeleverd. Als dank voor het inleveren was er voor iedereen die een tekening of puzzelopdracht inleverde een ijsje geregeld. 

De tekeningen en de puzzelopdrachten zijn door een deskundige jury beoordeeld en voor zowel de kleurwedstrijd als de puzzelopdracht waren een tiental leuke prijsjes beschikbaar.

De winnaars werden op zaterdagmiddag 18 september verwacht in de kazerne van de blusgroep Gieten om daar hun prijs in ontvangst te nemen. De opkomst was enorm te noemen, naast de prijswinnaars waren er ook zeer veel ouders, broertjes en zusjes  meegekomen.

Nadat iedereen was voorzien van een drankje werden de prijzen uitgereikt en na het maken van enkele foto’s gingen de kinderen weer tevreden naar huis.

DSC_0001
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0014
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0018
DSC_0019
DSC_0020
DSC_0021
DSC_0022
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_0031
DSC_0032
DSC_0033
DSC_0034
DSC_0039