Alarmering

Datum: 21-07-2016 Nummer 40
 Tijd: 19:46:00
 Prioriteit: 2
 Adres: Bonnerdijk Gieten
 Ploeg: Ploeg A en B
 Bijzonderheden: Stormschade
 Soort: Hulpverlening
 Melding:
Tijdens een zeer hevige bui was een boom over de weg gewaaid en bij een woning dreigde ook nog een boom om te vallen. We hebben de weg weer vrij gemaakt. De andere boom hebben we met behulp van een verreiker omgehaald.