Kazerne Schoolstraat

Vanaf de dertiger jaren tot ergens in de vijftiger jaren (zover als bekend is) heeft een oude eenvoudig opgetrokken schuur achter de toenmalige school aan de Schoolstraat als stallingsruimte voor de brandweerauto gefungeerd.

De auto kon er staan en de kleding kon er op een oude spijker hangen, meer was het niet.  Bij winterdag werd al het water van de auto afgetapt en werd alles volgegooid met antivries. Dit omdat het binnen in de schuur net zo hard vroor als buiten. Bij winterdag werd door Jan Vlieghuis dan ook wekelijks de auto geprobeerd en warmgedraaid.
Bij brand reed de auto luid bellend langs het schoolplein op weg naar de brand. Bij terug komst werd de auto weer onderdak gezet en toog men naar het café om de eigen binnenbrand te blussen.

De volgende dag werden de linnen slangen uitgerold en schoon geschrobd en vervolgens kroop één van de brandweermannen tot aan de galmgaten in de kerktoren.
Men liet de slangen dan langzaam naar beneden rollen en zo bleven de slangen een paar dagen hangen om goed te drogen.