Kazerne Gasselterweg

Vermoedelijk vanaf de komst van de nieuwe brandweerauto in 1956 is een schuur bij gemeentewerken aan de Gasselterweg als stalling gebruikt.

Dit bleek ook geen ideale situatie gezien een brief geschreven op 4 januari 1957 door de commandant aan het College van B&W.

Momenteel is de brandweerauto ondergebracht in de garage bij het bureau van gemeentewerken evenals de gemeenteauto. De garage is hiervoor echter te klein. zodat het in- en uitrijden der auto’s steeds moeilijkheden oplevert. Bij het uitrijden van de brandweerauto moet eerst de gemeenteauto naar buiten gereden worden, waarna de deuren verschoven moeten worden, voordat de brandweerauto kan uitrukken.  Bij de laatste brand te Gieterveen nam het uitrijden te veel tijd in beslag, doordat de gemeenteauto slecht wilde starten, terwijl bovendien de schuifdeuren niet ver genoeg geopend stonde, zodat een gedeelte deur werd weggereden.