Kazerne Spekstoep

Begin jaren 70 heeft de gemeente Gieten een huurovereenkomst gesloten voor een gedeelte van een schuur op de hoek Spekstoep – Ambachtsstraat. Het andere gedeelte van de schuur werd gebruikt als paardenstal waartussen hardboord als scheidingswand werd gebruikt. Om bij de brandweerauto te komen moest men voor de paarden langslopen. De ruimte werd verwarmd middels een oude oliekachel.

Met de komst van de nieuwe brandweerauto in 1977 ontstonden weer stallingsproblemen. De nieuwe (diesel) brandweerauto paste alleen  in de ruimte als de spiegels en antennes werden ingeklapt. Om de dieseldampen snel uit de ruimte te krijgen werd de auto achterste voren in de ruimte geplaatst. Bij een uitruk moest de chauffeur zich tussen de muur en de auto door persen, dan de auto naar buiten rijden waarna de manschappen naar binnen konden om de kleding aan te trekken.
Deze niet ideale situatie heeft tot 1985 geduurd.