Handspuiten


De gemeente Gieten heeft voor de brandbestrijding enkele handspuiten in hun bezit gehad. Van deze periode is heel weinig bekend. Het stukje van Job Meursing beschrijft een iets over deze handspuiten.   Het is bekend dat één van deze handspuiten achter het gemeentehuis aan de Brink in een schuurtje heeft gestaan, waar de andere heeft gestaan is helaas niet bekend.
Het vermoeden bestaat dat deze handspuiten zo rond 1900 zijn aangeschaft en dienst hebben gedaan tot de aanschaf van de AA-Ford autospuit.

In een advertentie van  6 juni 1904 doet de firma Van der ploeg Brandspuiten uit Grouw melding van de levering van diverse handbrandspuiten, o.a. 2 stuks aan de gemeente Gieten.