Oefening Brand & Gevaarlijke stoffen

door | 22-05-2022 | Oefeningen

Een mooie oefening op een zomerse avond aan de Grensweg in Gasselte. Het scenario was als volgt. Een persoon was met zijn onkruidbrander bezig rondom een zeecontainer die daardoor vlam vatte. In en rondom de container stonden enkele tanken met gevaarlijke stoffen, waar de persoon over was gestruikeld en dus niet op eigen kracht meer weg kon komen. Deze persoon heeft ook in de vloeistof gelegen waardoor deze volgens procedure moest worden afgevoerd en gespoeld. Daarnaast lekte achter de container nog enkele grote IBC-Containers welke met een eenvoudige inzet konden worden gedicht.