Privacy

door | 02-02-2022

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brandweer Gieten verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. De meeste gegevens ontvangen wij (tijdelijk) via de formulieren op de website. De gegevens die je verstrekt via de formulieren, worden niet op de server van brandweergieten.nl opgeslagen maar worden direct gestuurd naar de betreffende brandweer.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere gegevens die gevraagd worden in de (sollicitatie)formulieren
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door via de website te solliciteren of een aanvraag te doen, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres deels

Brandweergieten.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

De Brandweer kan jouw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Jouw aanvraag te verwerken, voor wat betreft vragen over onze diensten of services,
 • Jou relevante berichten zoals e-mailnieuwsbrieven aan te bieden. Alles volgens wet- en regelgeving of wanneer dit door jou is aangevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Brandweergieten.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Waar wij al gegevens bewaren, heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Brandweer.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brandweergieten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vijf dagen, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brandweergieten.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@brandweergieten.nl

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites zoals van de veiligheidsregio’s en kunnen onze partners, YouTube-video’s, Twitter, Facebook of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website www.brandweergieten.nl. Dus wanneer je links naar andere websites gebruikt, dien je ook hun privacybeleid te raadplegen als je volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid. Om te zien hoe je onze website gebruikt, is Google Analytics geïnstalleerd. Via hun enquête tool controleren wij regelmatig de gebruikservaring met Brandweergieten.nl en vragen wij je dan jouw ervaring met ons te delen, zodat wij de website kunnen blijven optimaliseren. Dit gebeurt geheel anoniem en zonder herleidbaar IP-adres.

Updates voor deze verklaring
Brandweergieten.nl kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. De meest recente versie van onze privacy verklaring lees je hier.

Contact
Als je contact wilt opnemen met Brandweergieten.nl over een aspect van ons privacybeleid, mail dan naar: info@brandweergieten.nl