Verkeersregelen

door | 01-01-2004 | Oefeningen

Verkeer regelen bij calamiteiten is altijd een taak geweest van de politie.
Bij evenementen is deze taak vaak uitbesteed aan daartoe opgeleide verkeersregelaars.
Het komt helaas steeds vaker voor dat de politie door gebrek aan capaciteit bij calamiteiten zoals branden en ongevallen niet meer toekomt aan het regelen van het verkeer.
Aangezien de brandweer een veilige werkplek dient te creëren voor alle hulpverleningsdiensten wordt het verkeer, vooral bij ongevallen, vaak door de brandweer geregeld.
Dit vindt z’n oorsprong in het feit dat de brandweer vaak met voldoende personeel ter plaatse is.

Wettelijk mag dus het verkeer alleen geregeld worden door de politie en opgeleide verkeersregelaars. Door de brandweer werd en wordt dus vaak de wet overtreden.

Om de taak als verkeersregelaar goed uit te voeren is het (wettelijk) verplicht dat de regelaar als zodanig herkenbaar is. Om deze reden zijn alle voertuigen voorzien van twee hesjes met de tekst “verkeersregelaar”.  Om ook tijdens de nachtelijke uren goed zichtbaar te zijn en duidelijke tekens te kunnen geven hebben de voertuigen tevens de beschikking over twee signaalkokers welke op een zaklamp geplaatst kunnen worden.

Binnen de brandweer Aa en Hunze hebben is afgesproken om al het brandweer personeel, van brandwacht tot officier op te leiden voor verkeersregelaar en iedereen wie de opleiding heeft gevolgd aan te stellen als verkeersregelaar.

De opleiding tot verkeersregelaar is bij de brandweer Aa en Hunze geheel verzorgt door de politie.
De opleiding houdt een theorie avond in waarbij alle regels en tekens onder de aandacht worden gebracht en vervolgens wordt door middel van een praktijkgedeelte een ieder de kneepjes van het verkeer regelen bijgebracht.

Als eerste werd een ongeval nagebootst  op een verkeersplein waarbij de opdracht was:
regel het verkeer en zie maar hoe je het doet.
Deze opdracht moest met vijf personen uitgevoerd worden waarbij na
verloop van tijd de nodige instructies werden gegeven.
Vervolgens moest het verkeer geregeld worden op een met verkeerslichten
beveiligde kruising waarbij de verkeerslichten gewoon bleven werken,
ook hier was een ongeval nagebootst.

Als laatste opdracht werd de kruising op rijksweg N34 genomen, ook hier werd weer een ongeval nagebootst en werden de verkeerslichten op knipperen gezet. Na verloop van tijd werd er plotseling een tweede ongeval nagebootst waarop snel en op de juiste manier op moest worden gereageerd.

Ondanks dat het tijdens deze dag bijzonder slecht weer was, was het een enorm leerzame dag waarbij door de politie het leer effect tijdens de dag op een hoog niveau werd gebracht.
Zo werd iedere opdracht  uitvoerig nabesproken en de leermomenten hieruit werden weer toegepast in een volgende opdracht.

In eerste instantie werd door menigeen toch terughouden gereageerd op de cursus, het is toch een taak van de politie en nu willen ze het toeschuiven naar de brandweer was een veel gehoorde opmerking.
Door de instructeurs is direct bij het begin van de cursus op een goede manier duidelijk gemaakt dat dit zeker niet de opzet was van de cursus. De opzet was dat wij als Brandweer, indien het noodzakelijk
mocht zijn, het verkeer op een goede manier en volgens de regels konden regelen.

Na afloop van de cursus was ieder het er over eens dat men nu weet hoe men in bepaalde situaties moet of niet moet reageren. Het komt dus de veiligheid van een ieder ten goede.

Om weggebruikers op rijksweg N34 in te lichten over de cursus, welke toch voor enig oponthoud zorgde, waren door rijkswaterstaat informatie borden geplaatst.